Usability

Home > DienstenUsability

Usability-onderzoek geeft inzicht in hoe uw doelgroep zich over uw website of applicatie beweegt, waar de onduidelijkheden zitten en wat de wensen en behoeften zijn. Dit type onderzoek leent zich ook goed voor concept testing.

Website usability staat voor de gebruiksvriendelijkheid van een website. Door de gebruiker als uitgangspunt te gebruiken voor het ontwerp van de website kunt u een hoop moeilijkheden voorkomen. Een mooi uitgedachte website wordt aan de hand van website usability ook daadwerkelijk gebruiksvriendelijk, waarmee er een goede basis voor succes kan worden gelegd.

Een website is bedoeld voor de eindgebruiker en hier moet dan ook op worden ingespeeld. Wij nemen daarom altijd de gebruiker als uitgangspunt bij het ontwikkelen en verbeteren van een website. De website moet goed aansluiten bij de behoeftes van de doelgroep en vooral gebruiksvriendelijk, snel en toegankelijk zijn.

Conversie Optimalisatie

Door conversie optimalisatie is het mogelijk met relatief weinig inspanning meer succes te boeken, ook als de bezoekersaantallen gelijk blijven. Veelal ligt de focus van bedrijven op het genereren van meer bezoekers om betere resultaten te behalen. Uit onze ervaring komt naar voren dat het optimaliseren van conversie vaak meer rendement oplevert.

Een richtpunt voor ons is een conversie ratio van ongeveer 2%, echter verschilt dit per branche. Wij geloven dat het altijd beter kan en vertellen u graag hoe!

Optimaliseren van uw website

Falqon Creative beschikt over verschillende tools om de usability van uw website te verbeteren. Ten eerste zal er een nulmeting plaatsvinden, waarin we beginnen met een analyse van de website statistieken, waar vaak al belangrijke knelpunten uit naar voren komen. Daarnaast maken we onder andere gebruik van:

  • Usability expert review
  • Navigatiestructuur
  • Eye-tracking research (kwalitatief gebruikersonderzoek)
  • A/B testen

Wilt u meer weten over Usability van Falqon Creative en heeft u interesse in een vrijblijvend kennismakingsgesprek? Neem dan contact op met Thom Alblas.