cyber security 2765707 1920 1

Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe privacywetgeving in werking. In de General Data Protection Regulation (GDPR) – oftewel de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – staan nieuwe, herziene richtlijnen voor het verzamelen van data, in het leven geroepen om de privacy van de burger beter te waarborgen.

Het verzamelen van data

Voor het verzamelen en opslaan van persoonsgegevens moet vooraf duidelijke toestemming gegeven worden door de bezoeker of gebruiker van de website. Persoonsgegevens worden onderverdeeld in drie categorieën: persoonsgegevens, pseudo- anonieme data en anonieme data. Hieronder zie je nog een korte uitleg wat ermee bedoeld wordt.

  1. Persoonsgegevens: bijvoorbeeld NAW-gegevens, IP-adres en device-ID’s.
  2. Pseudo-anonieme data: persoonsgegevens die dusdanig verwerkt worden dat ze niet langer herleid kunnen worden zonder gebruik van aanvullende informatie, maar die wel een persoon individueel maken, zoals een versleuteld e-mailadres of gebruikers-ID.
  3. Anonieme data.

Data-profilering

Profiling is het verzamelen, analyseren en combineren van (persoons)gegevens met als doel iemand in te delen in een bepaalde categorie of bepaald profiel. Met profiling kan een organisatie ook het gedrag van mensen voorspellen of een beslissing over hen nemen. Profiling wil dus zeggen dat iemand aan de hand van een profiel wordt beoordeeld.

Profiling bestaat uit 3 stappen:

  1. Het verzamelen van (persoons)gegevens over (een groep) mensen
  2. Het analyseren en combineren van deze gegevens om verbanden en patronen te ontdekken
  3. Het zoeken naar verbanden en patronen (profielen) in een groep mensen om ze in te delen in een bepaalde categorie en/of hun gedrag te voorspellen.

In de nieuwe wetgeving moet de organisatie benoemen welke vorm/vormen van profilering wordt/worden toegepast, met de daarbij behorende consequenties voor deze persoon. Hierbij moet tevens de mogelijkheid worden geboden tot een opt-out voor deze functionaliteit. De gegevens zullen beveiligd moeten worden door bijvoorbeeld scripting, hashing en encrypting.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment