Online marketing strategie.

Groei ook online.

Met de juiste online marketingstrategie kan je website het werk voor jou doen in plaats van andersom.

Een online marketing strategie is een bedrijfsstrategie, dat je toespitst op je online activiteiten en de online kanalen die je tot je beschikking hebt. Met een online marketing strategie bepaal je dus de algemene lange termijn online marketing doelstellingen van een onderneming, de koers van je handelswijze op internet en de toewijzing van de online middelen die nodig zijn om deze doelen te bereiken.

Met onze praktische insteek, persoonlijke benadering en doelgerichte creativiteit stellen we jouw online marketingmix vast met een onderzoek naar jouw doelgroep en omgeving. Campagnes worden opgesteld met concrete doelen die vervolgens te gemeten en geanalyseerd worden.

Samenwerken?

Kom in contact en kijk wat we voor elkaar kunnen betekenen!
schedule planning startup launching 7376 scaled
startup planning notes mac book 7357 scaled

Ons uiteindelijke doel: jouw ROI.

We bepalen het doel / doelen van de strategie met heldere KPI’s. Op deze manier kan er heel gericht gestuurd worden naar hetgeen dat bereikt dient te worden. Deze KPI’s kunnen, naar mate de tijd vordert, bijgestuurd worden.

We brengen jouw doelgroep in kaart. Om een gedegen online marketing strategie uit te voeren is het belangrijk om van te voren te bepalen op wie deze campagnes gericht worden. Het is essentieel om de juiste personen op de juiste wijze te benaderen. Om dit te doen, achterhalen wij wie online de juiste personen zijn voor jouw product of dienst. Vervolgens kunnen we hier onze tactieken op afstemmen

Hoe doet de markt het? Het is goed om te bekijken hoe de concurrentie het doet, echter het is nog belangrijker hoe jij je kunt onderscheiden van deze concurrenten. Op deze manier krijg je inzicht in de online tactieken die wel of juist niet werken binnen jouw branche.

Online marketing kanalen selecteren. Een logische volgende stap is om de mogelijke online marketing kanalen die er ingezet kunnen worden in kaart te brengen. Specificeer voor iedere kanaal het volgende; hoeveel tijd kost het opzetten, uitvoeren, implementeren en evalueren van dit kanaal. Aan de hand van de bovenstaande punten kan er vervolgens bepaald worden op welke kanalen er ingezet kan worden.

We stellen een concreet campagneplan met eventueel contentkalender op. Na dat alle zaken zijn uitgewerkt en de doelen helder voor ogen zijn, is de uitvoer aan de beurt. Je wilt voorkomen dat het plan weer in de la verdwijnt. Er moet actie komen! We zullen een campagneplan opstellen met een eventuele contentkalender. Dit is afhankelijk van de bovenstaande punten.

Evalueren van de kanalen, doelen en resultaten. Het bijhouden van de resultaten van jouw campagnes zoals het verkeer en conversies is belangrijk om de weg naar het doel in de gaten te te houden. Denk hierbij aan het bijhouden van het aantal impressies, volgers, bereik, posities in google en click through ratio etc.